Echtscheiding

U wordt geconfronteerd met een echtscheiding: u denkt zelf aan een echtscheiding, uw partner overweegt dat of u kiest er samen voor om uit elkaar te gaan. Op een echtscheiding wilt u zich goed voorbereiden. Wat gebeurt er met de kinderen? Wat is een ouderschapsplan? Hoe komt de zorgregeling, dan wel een omgangsregeling eruit te zien? Welke financiële afspraken moeten er gemaakt worden? Hoe moet de gemeenschap van goederen verdeeld worden of hoe moeten mijn huwelijkse voorwaarden afgewikkeld worden? Hoe zit het met de partneralimentatie en kinderalimentatie? Kortom, vragen waarop u het antwoord niet weet. Een onzekere periode breekt aan.

Een advocaat begeleidt u in dit echtscheidingsproces. In de sectie Familierecht & Mediation van EBH Elshof Advocaten zijn Paulette Vellekoop en Inge Meijers-Carlier werkzaam. Zij zijn echtscheidingsadvocaten, maar ook echtscheidingsmediators aangesloten bij de Vereniging voor Familierechtadvocaten en Scheidingsmediators (vFAS). Paulette en Inge zijn gedegen opgeleid en hebben verstand van het echtscheidingsrecht en alles wat daarbij komt kijken. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan mediation/scheidingsbemiddeling en onderwerpen zoals een regeling voor de kinderen, partneralimentatie en kinderalimentatie, verdeling van de gemeenschap van goederen of afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden. Ook inzake pensioen wordt u geïnformeerd.

Het verloop van de echtscheidingsprocedure

Officieel begint de echtscheidingsprocedure als de advocaat c.q. echtscheidingsmediator een echtscheidingsverzoek indient bij de rechtbank. Dit kan voor u samen (zoals bij scheidingsmediation) of voor één van u. Heeft u kinderen? Dan moet u een ouderschapsplan toevoegen – of uitleggen waarom dat er nog niet is. In het echtscheidingsverzoek staat altijd dat uw huwelijk duurzaam ontwricht is. Dit is namelijk de enige grond waarop de rechter de echtscheiding mag uitspreken. Via het echtscheidingsverzoek legt u ook andere kwesties aan de rechter voor. Zoals de partneralimentatie en kinderalimentatie, de afwikkeling van de huwelijkse voorwaarden of de verdeling van de bestaande gemeenschap van goederen.

Bij een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding krijgt u al na drie tot vier weken de echtscheidingsbeschikking. Een echtscheidingsprocedure op eenzijdig verzoek duurt meestal langer. Het verzoek tot echtscheiding moet officieel door een deurwaarder worden afgegeven aan uw partner of aan diens advocaat. Deze krijgt dan een termijn van minstens zes weken om schriftelijk te reageren via zijn eigen advocaat. Vervolgens komt er een zitting bij de rechtbank. Daarna volgt de echtscheidingsbeschikking. De duur van deze procedure varieert van 3 tot 18 maanden.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de echtscheidingsadvocaat c.q. echtscheidingsmediators Paulette Vellekoop en Inge Meijers-Carlier.

Voorlopige voorzieningen

Soms is het niet mogelijk om te wachten op een definitieve uitspraak van de rechter. In zo een situatie kunt u aan de rechter vragen om voorlopige voorzieningen te treffen. U dient dan te denken aan een voorlopige regeling over de kinderen (zorgverdeling, omgangsregeling, kinderalimentatie) een voorlopige partneralimentatie of wie er voorlopig in de echtelijke woning mag blijven wonen. Deze procedure gaat snel en meestal heeft u binnen vier tot zes weken duidelijkheid over een voorlopige situatie.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de echtscheidingsadvocaat c.q. echtscheidingsmediators Paulette Vellekoop en Inge Meijers-Carlier.

Gemeenschap van goederen

Als u nooit naar een notaris bent geweest voor huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden, dan bent u gehuwd of geregistreerd partner in gemeenschap van goederen. Alle bezittingen zijn gezamenlijk. Dit geldt ook voor alle schulden. Op deze regel bestaan uitzonderingen. Bijvoorbeeld als u een erfenis of schenking heeft gekregen onder uitsluitingsclausule.

Bij het einde van het huwelijk of het geregistreerd partnerschap moet worden geïnventariseerd wat er in de gemeenschap van goederen valt. U kunt daarbij denken aan een koopwoning, een polis van levensverzekering, inboedelgoederen maar ook de aandelen in een besloten vennootschap. Vervolgens kan worden vastgesteld hoe de huwelijksgemeenschap verdeeld wordt. Het uitgangspunt daarbij is dat de gemeenschap van goederen bij helfte wordt verdeeld.

Voor meer informatie over de verdeling van de gemeenschap van goederen kunt u contact opnemen met de echtscheidingsadvocaat c.q. echtscheidingsmediator Paulette Vellekoop en Inge Meijers-Carlier.

Afwikkeling huwelijkse voorwaarden

Heeft u huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden of is er een samenlevingscontract? Dan hangt de verdeling van uw vermogen af van wat u daarin hebt afgesproken.

Het komt vaak voor dat mensen in huwelijkse voorwaarden of partnerschapsvoorwaarden afspreken om jaarlijks het stukje inkomen dat niet wordt uitgegeven aan bijvoorbeeld de huishoudelijke kosten, het zogenaamde overgespaarde inkomen, met elkaar te verdelen. Dit wordt een verrekenbeding genoemd. De meeste partners verrekenen niet jaarlijks. Inmiddels is in de wet opgenomen dat die afrekening dan alsnog aan het einde van het huwelijk of het partnerschap moet gebeuren.

Voor meer informatie en het beoordelen van uw huwelijkse voorwaarden kunt u contact opnemen met de echtscheidingsadvocaat c.q. echtscheidingsmediator Paulette Vellekoop en Inge Meijers-Carlier. Ze kunnen u meer informatie geven.

Pensioen

De Wet Verevening Pensioenrechten schrijft voor dat het opgebouwde ouderdomspensioen bij een scheiding wordt verdeeld. Allebei de partners hebben recht op de helft van het tijdens het huwelijk opgebouwde ouderdomspensioen, tenzij andere afspraken zijn gemaakt. Afwijkende afspraken kunnen in een echtscheidingsconvenant worden opgenomen maar ook onderdeel uitmaken van de huwelijkse voorwaarden. Indien u kiest voor de verdeling bij helfte – dit heet verevenen – zal het pensioenfonds in de toekomst aan ieder van de ex-partners het aan hem of haar toekomende deel van het ouderdomspensioen rechtstreeks uitbetalen.

Naast het ouderdomspensioen is het partnerpensioen (voorheen nabestaandenpensioen genoemd) een bespreekpunt.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de echtscheidingsadvocaat c.q. echtscheidingsmediator Paulette Vellekoop en Inge Meijers-Carlier.